Modernizácia železničnej trate v Trenčíne

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne

ROZHODNUTIA K DÁTUMU  05/2014

ROZHODNUTIA K DÁTUMU  05/2014

 

Kolaudačné rozhodnutia, Povolenia na predčasné užívanie častí stavieb, Povolenia na skúšobné prevádzky a pod.

 

Mesto Trenčín

Mesto-TN-2013.06.17-M_TN-uSzPDI-31083_74033_2013_2-Km.pdf
Mesto-TN-2013.08.19-M_TN-uSzPDI-34473_84808_2013_2-Km.pdf
Mesto-TN-2013.10.04-M_TN-uSzPDI-2013_36620_90723_3-Km.pdf
Mesto-TN-2013.10.04-SO-32.37.03-Kolaudacne-rozhodnutie-po-ukonceni-a-vyhodnoteni-skusobnej-prevadzky.pdf
Mesto-TN-2013.10.18-KP-SO-32.37.03.pdf
Mesto-TN-2013.10.21-M_TN-uSzPDI-2013_38209_94478_2-Km.pdf
Mesto-TN-2013.12.04-M_TN-uSzPDI-2013_29912_102857_5-Km--oprava-chyby.pdf
Mesto-TN-2014.03.14-M_TN-uSzPDI-2014_26406_11569_3-Km.pdf
Mesto-TN-2014.03.24-M_TN-uSzPDI-2014_26405_11568_3-km.pdf
Mesto-TN-2014.03.24-M_TN-uSzPDI-2014_26406_11569_3-Km.pdf
Mesto-TN2013.07.02-uSzPDI-29912_77090_2013_4-Km.pdf
Mesto-TN2014.03.27-uSzPDI-2014_26404_16654_4-Km.pdf

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MDVaRR-2014.02.26-ODSu-Blava-09244_2014_C342-SzSD11351.pdf
MDVaRR-2014.03.07-MDVRR-SzDD-ODSu-10221_2014_C342-SzDD_14383.pdf
MDVaRR-2014.03.14-MDVRR-SzDD-ODSu-10224_2014_C342-SzDD_14385.pdf
MDVaRR-2014.04.01-MDVRR-SzD-ODSu-11783_2014_C342-SzDD_19119.pdf
MDVaRR-2014.04.16-MDVRR-SzD-ODSu-13434_2014_C342-SzDD_23578.pdf

 

Okresný  úrad Trenčín, Odbor  cestnej  dopravy  a  pozemných  komunikácií

OkU-OCDaPK-2013.10.28-OuCDPK-OU-TN-OCDPK-2013_00802-002_MAR.pdf
OkUDCaPK-TN-2013.10.28-OuCDPK-OU-TN-OCDPK-2013_00802-002_MAR--predlzenie-platnosti.pdf

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a  pozemné komunikácie v Trenčíne

ObUPCDaPK2013.08.14-ObuCDPK-AA_2013_01472-004_MAR.pdf

 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

URZD-2013.06.04-URzD-4896_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-2013.07.15-uRzD-6077_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-2013.07.18-uRzD-6077_13-S4_S-Dr_1.pdf
URZD-2013.09.13-uRzD-7927_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-2013.10.04-uRzD-8969_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-2013.12.11-uRzD-10461_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-2013.12.13-uRzD-10460_13-S4_S-Dr.pdf

 

Obec Trenčianska Teplá

Obec-Trenc-Tepla-2013.10.01-O_TT-2131_2013-002-AL.pdf
Obec-Trenc-Tepla-2013.12.19-O_TT-2844_2013-AL.pdf

 

 

Stavebné povolenia, Zmeny častí stavieb ešte pred ich dokončením, Ohlásenia stavebnému úradu a iné

 

Mesto Trenčín

Mesto-TN-Ohlaska-Oplotenia-2011.09.19-Mu-TN-UzPD_Sp-2011_72873_89877.pdf
Mesto-TN-Ohlaska-Oplotenia--futb-stadion-2013.02.04-Mu-TN-oznamenie-DS-uSzPDI-61515_100970_2012_2-Km.pdf
Mesto-TN-Ohlaska-Oplotenia--Pred-polom-2012.11.16-Mu-TN-oznamenie-DS-uSzPDI-2012_60798_94586_sva.pdf
Mesto-TN-Ohlaska-Oplotenia--ul.-Jasna-2010.05.28-Mu-TN-UzPD_Sp-2010_69054_77156.pdf
Mesto-TN-Ohlaska-Oplotenia-2011.09.19-Mu-TN-UzPD_Sp-2011_72873_89877---kopia.pdf
Mesto-TN-SP-Brnianska--MK-2013.10.15-Mu-TN-uSzPDI-2013_34263_90719_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Brnianska--plynovod-2013.10.16-Mu-TN-uSzPDI-2013_33113_93536_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Brnianska--prelozka-NN-2013.10.16-Mu-TN-uSzPDI-2013_34716_93552_5-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Brnianska-viac-SO-2013.10.01-Mu-TN-uSzPDI-29884_75840_2013_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-cesty-2011.02.28-Mu-TN-SpSu-66873_2011_37863_St.pdf
Mesto-TN-SP-Kasarenska-a-Istebnik-2011.08.08-Mu-TN-SpSu-65955_89328_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-Kubra-a-Orechove--siete-2011.08.18-Mu-TN-SpSu-67750_91700_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-Kubra-Opatova-a-Hanzlikova--siete-2011.09.19-Mu-TN-SpSu-66035_90249_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-MK--Mladeznicka-ul-2013.02.05-Mu-TN-uSzPDI_1067_3886_2013_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-MK--Zabinska-a-Radlinskeho-2012.05.28-Mu-TN-uSzPDI_2012_2139_7749_str.pdf
Mesto-TN-SP-Mladeznicka--siete-2013.06.24-Mu-TN-uSzPDI-28470_74254_2013_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Mladeznicka-ul--siete-2013.01.30-Mu-TN-uSzPDI-1066_3884_2013_3-5-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Opatova-podchod-2012.02.02-Mu-TN-uSzPDI_1214_5677_2012_I_str.pdf
Mesto-TN-SP-Opatovska--osvetlenie-Podchod-Kubra-NN-2011.08.08-Mu-TN-SpSu-65930_86742_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-Opatovska-cesta-a-ine-2011.02.28-Mu-TN-SpSu-66872_2011_37851_St.pdf
Mesto-TN-SP-Podchod-Sihot--stanica-2013.09.09-uRzD-7135_13-S4_S-Dr.pdf
Mesto-TN-SP-Pred-polom--napojenie-MK-2011.12.06-Mu-TN-SpSu-71731_84831_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-Pred-polom--oporne-mury-2011.09.23-Mu-TN-SpSu-70891_96854_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-Pred-polom--plyn-a-osvetlenie-2013.08.14-Mu-TN-uSzPDI-29199_73667_2013_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Pred-polom--priprava-uzemia-2011.02.28-Mu-TN-SpSu-66869_2011_37835_St.pdf
Mesto-TN-SP-Pred-polom--uprava-MK2013.05.22-Mu-TN-uSzPDI-27290_14305_2013_3-Km.pdf
Mesto-TN-SP-Pred-polom-a-Zablatie--prelozky-2011.09.24-Mu-TN-SpSu-70892_97240_2011-St.pdf
Mesto-TN-SP-Prekladky--Milex-Pred-polom-a-Mladeznicka-2010.11.23-Mu-TN-SpSu-811_2010-02_St.pdf
Mesto-TN-SP-Prekladky-a-NN-stavby-2011.02.28-Mu-TN-SpSu-66844_2011_37341_St.pdf
Mesto-TN-SP-pripojky-2010.11.15-Mu-TN-SpSu-532_2010-02_St.pdf
Mesto-TN-SP-Zlatovce--siete-2008.09.13-Mu-TN-SpSu-1003_2008-003_St.pdf
Mesto-TN-SP-Zlatovce-a-Billa-2010.06.11-Mu-TN-SpSu-263_2010-2_St.pdf
Mesto-TN-SP-Zlatovce-aj-Billa-2010.07.06-Mu-TN-SpSu-214_2010-02_St.pdf
Mesto-TN-terenne-upravy-Milex--priprava-uzemia-2010.11.10-Mu-TN-SpSu-377_2010-02_St.pdf
Mesto-TN-vyjadrenie-k-sadovym-upravam-2013.08.01-Mu-TN-potvrdenie-uSzPDI-1559_82348_2013_002-Km.pdf
Mesto-TN-vyrub-2008.11.14-Mu-TN-uSzPD_zp-2008_62643_102387--vyrub-stromov.pdf
Mesto-TN-zaznam-2010.06.23-Mu-TN-SpSu-727_2010-1_St.pdf

 

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne

ObU-ZP-SP-Brnianska--kanalizacia-2013.07.24-ObuzP-TN-OuzP_2013_2223_12062-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-Brnianska--vodovod-2013.08.26-ObuzP-TN-OuzP_2013_2772_13518-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-Brnianska--zberac-2013.07.04-ObuzP-TN-OuzP_2013_1729_11014-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-Opatova-uprava-potoka-2010.07.08-OuzP_TN-OuzP_2010_01570-010-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-Pred-polom--vodovod-2013.06.21-ObuzP-TN-OuzP_2013_1810_10246-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodna-stavba-Zlatovce-vodovod-podchod-2011.07.18-OuzP-TN-OuzP_2011_01475-004-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodna-stavby-Zlatovce--podchod--odkanalaizovanie-2010.10.18-OuzP-OuzP_2010_02021-005-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodna-stavbya-Zlatovce--prelozka-voda-a-knala-2010.11.02-OuzP-TN-OuzP_2010_02420-004-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-Pred-polom-odvodnenie-Zlatob-vce-vodovody-2011.05.09-OuzP_TN-OuzP_2011_00543-010-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-2008.08.22-OuzP_TN-OuzP_2008_02553-003-TSL.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-2008.09.18-ObuzP-TN-OUzP_2008_02589-004-TSL.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-Mladeznicka-ul-2013.01.28-OuzP_TN-OuzP_2013_87_1439-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-Opatovska-cesta-prelozky-sieti-2011.07.18-OuzP_TN-OuzP_2011_00418-003-TPD.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-Zlatovce-2010.03.15-OuzP-TN-OuzP_2010_00609-003-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-vodne-stavby-Zlatovce-2010.04.20-OuzP-TN-OuzP_2010_01016-003-TNI.pdf
ObU-ZP-SP-Zlatovce-stanica--ORL-2011.08.23-OuzP_TN-OuzP_2011_01474-006-TNI.pdf
ObU-ZP-Termin-2010.07.20-OuzP_TN-OuzP_2010_01789-003-TNI.pdf
ObU-ZP-Termin-2012.06.08-OuzP-TN-OuzP_2012_01449-004-TNI.pdf
ObU-ZP-Termin-2010.07.13-OuzP-TN-OuzP_2010_01790-003-TSV.pdf
ObU-ZP-Termin-2010.07.20-OuzP-TN-OuzP_2010_01790-003-TNI.pdf
ObU-ZP-Termin-2012.06.08-OuzP-TN-OuzP_2012_01448-004-TNI.pdf

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MDVaRR-termin-2014.04.14-11403_2014_C342-SzDD_23770.pdf
MDVaRR-termin-2014.04.14-11404_2014_C342-SzDD_23772.pdf
MDVaRR-termin-2014.04.14-11405_2014_C342-SzDD_23774.pdf
MDVaRR-termin-2014.04.14-11406_2014_C342-SzDD_23776.pdf

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín

KU-DPKaC-TN-SP-Uprava-cesty-I-tr-2011.03.10-Ku-CDPK-TN-AA_2011_00286-004_MAR.pdf
KUDPKaC-TN-SP-Pred-polom-2011.12.13-Ku-CDPK-TN-AA_2011_00782-013_MAR.pdf

 

Okresný  úrad Trenčín, Odbor  cestnej  dopravy  a  pozemných  komunikácií

OkU-TN-SP-Brnianska--podjazd-2013.11.20-Ou-TN-OU-TN-OCDPK-2013_00697-007_MAR.pdf
OkU-TN-SP-Brnianska--uprava-MK-2013.11.20-OuCDPK-TN-OU-TN-OCDPK-2013_00697-006_MAR.pdf
OkU-TN-SP-Brnianska-oporne-mury-2013.10.29-Ou-OCDPK-TN-c.-D_2013_00828-002_MAT.pdf
OkU-TN-SP-Podjazd-Brnianaska-2013.11.20-OuCDPK-TN-OU-TN-OCDPK-2013_00697-006_MAR--pravoplatnost.pdf
OkU-TN-termin--Opatovsky-nadjazd-2014.03.07-OU-TN-OCDPK-2014_00578-004_MAR.pdf
OkU-TN-termin--Vlarska-podjazd-2014.03.05-OuCDPK-OU-TN-OCDPK-2014_00570-009MAT.pdf
OkU-TN-termin-Pred-polom-2014.03.25-OU-TN-OCDPK-2014_00582-017VAV.pdf

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a  pozemné komunikácie v Trenčíne

ObU-TN-SP-Podjazd-Vlarska-2010.10.19-Obu-CDPK-TN-AA_2010_04373-007_MAT.pdf

 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

URZD-SP-UCS-29--viac-SO-011.09.07-uRzD-4321_09-S4_S-Dr-OPRAVA.pdf
URZD-SP-UCS-29--viac-SO-2010.01.18-URzD-4318_09-sSuS-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-29--viac-SO-2011.09.07-uRzD-4321_09-S4_S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-29--Zlatovce-2010.03.15-uRzD-4319_09-S4_S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-30--viac-SO-2011.06.29-uRzD-2309_11-S4S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-31--Stanica--viac-SO-2013.04.29-uRzD-4287_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-31--viac-SO-2010.01.18-uRzD-4324_09-sSu_S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-31--viac-SO-2011.01.14-uRzD-4320_09-S4S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-31--viac-SO-2013.04.29-uRzD-2487_13-S4_S-Dr--pravoplanost.pdf
URZD-SP-UCS-31--zvrsky-stanica-2013.06.17-uRzD-4025_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-32--zel-spodok-2013.11.26-uRzD-10195_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-SP-UCS-32--viac-SO-2011.01.12-uRzD-6503_07-sSu_S-Dr.pdf
URZD-Ohlasenie--demontaz-zvrsku-2013.04.08-uRzD-2743_13-S4_S-Dr.pdf
URZD-Ohlasenie--pripravne-prace-2013.03.05-uRzD-1908_13-S4_S-Dr_ozn.pdf
URZD-Ohlasenie--uzavierka-chynorany-2013.11.11-URzD-10438_13-S4_S-Dr_ozn.pdf
URZD-Ohlasenie-DS--Pred-polom--oplotenie-2010.09.14-uRzD-3830_10-S4_S-Dr_ozn.pdf

 

Obec Trenčianska Teplá, Obec Kostolná - Záriečie

Obec-Trenc-Tepla-podchod-2011.04.04-Obu-TT-F-466_2011-002-MH.pdf
Obec-Trenc-Tepla-podchod-a-upravy-2011.04.08-Obu-TT-F-465_2011-002-MH.pdf
Obec-Trenc-Tepla-SP-Oplotenie-2011.06.03-Obu-TT-F-1140_2011-MH.pdf
Obec-Trenc-Tepla-vyrub-2009.06.25-Obec-TT-vyrub-drevin-UcS-32.pdf

 

 

Územné rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

 

Uzemne-rozhodnutie--zmena-2009.11.06-uR-SpCu-1095_2008-002_St--Brnianska.pdf
Uzemne-rozhodnutie-2005.11.14-uR-SOcu-421_2005-004_Pk.pdf