1. ÚZEMNÝ PLÁN A DOPRAVU PRE ĽUDÍ

Trenčín zažíva dopravné kolapsy, cestné komunikácie v centre a ďalších mestských častiach nepostačujú potrebám obyvateľov. Na riešenie už dlho čaká dopravný lievik v križovatke pri hoteli Elizabeth. Južania naďalej majú na sídlisko jediný prístup. Situáciu by vyriešila výstavba nového obchvatu na juhovýchod, čo však bude trvať roky. Omnoho rýchlejším riešením by bolo predĺženie Východnej ulice do Kubrej. Tisíckam ľudí by to zrýchlilo dochádzanie do práce, ale aj za športom a inými aktivitami. Zároveň by to odľahčilo hlavný ťah v centre mesta, teda aj spomínaný lievik pri hoteli Elizabeth. Súčasné vedenie mesta však na toto strategické riešenie, výhodné pre Trenčín a najmä Južanov, nepochopiteľne rezignovalo. Stačí si na mape pozrieť vzdialenosť Kubrej od Juhu. Od kotolne na Východnej ulici to je len 2,4 km, pričom od tej istej kotolne to je po kruhový objazd pod Juhom 2,0 km. 

S dopravou automaticky súvisí aj nová výstavba, a to najmä zahusťovanie jestvujúcich obytných území. Územný plán mesta je nástroj, ktorým sa dá regulovať výstavba v území. Dnes vidíme, že je to problém sídliska Juh, ale aj ďalších lokalít – sídliska Pred Poľom, územia starej Odevy, okolia Olbrachtovej ulice či novej výstavby v Záblatí, kde je z dlhodobého hľadiska zahusťovanie a rozširovanie rezidenčnej výstavby nekoncepčné. Tých negatív je viac, napr. popri rodinných domoch sa tu odrazu objavia obytné domy. Cestná sieť je budovaná systémom jednosmeriek a pod. Obyvateľom sa tak zhoršuje kvalita života už pri samotnom začiatku bývania. Na vine nie sú developeri, ako by sa mohlo zdať, ale nekoncepčné riadenie výstavby zo strany mesta. Našou prioritou je zabezpečiť, aby výstavba prinášala obyvateľom Trenčína vyššiu kvalitu života a developerom jasné a otvorené pravidlá rovnaké pre všetkých. 

Presadzujeme realizáciu projektov, ktoré zlepšia možnosti voľnočasových aktivít Trenčanov. Pre Južanov a okolie by to mohlo byť nové kúpalisko, na Sihoti lávka cez kanál k starému korytu Váhu, ktorou sa chodci a cyklisti dostanú priamo pod Skalku. Jednoznačne mi záleží na tom, aby Trenčín nebol len mestom na rieke, ale hlavne s prístupom k rieke. V ostatných rokoch totiž Trenčania majú k Váhu čoraz horší prístup.  

2. OPRAVA CESTNÉHO MOSTA CEZ VÁH

Najdôležitejší most cez Váh je už viac ako desať rokov nočnou morou Trenčanov, a to najmä tých zo Zámostia. V roku 2012 bol jeho technický stav ohodnotený 6. stupňom, ktorý je len jednu priečku od havarijného stavu, teda od zatvorenia. Namiesto toho, aby vedenie mesta okamžite iniciovalo aktivity vedúce k riešeniu situácie, prakticky necháva vec vyhniť – v prípade tohto mosta je toto vyjadrenie možné chápať doslovne. Primátor síce konštatuje neúnosný stav, objednávajú sa štúdie prekládok ciest v centre, ale od reálneho riešenia situácie to má ďaleko. Nový asfaltový koberec nerieši problém so statikou. Na vozovku sa dal len nový kabát, pričom chodníky sú ako roztrhané tričko. 

Vedenie mesta najnovšie posúva problém až za rok 2026 – vraj sa bude riešiť až potom, keď bude Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry. O tento odklad dokonca požiadalo centrálne orgány štátu. Ako človek od fachu viem, že samotné procesy, ktoré by viedli k definitívnemu rozťatiu gordického uzla – projekty, povoľovacie konania, tender a následná výstavba – potrvajú niekoľko rokov. S ich naštartovaním bolo neskoro už včera. Pasívne dúfať, že most za ten čas neskĺzne do havarijného stavu, mestu nepomôže. S procesmi, ktoré povedú k začiatku obnovy mosta, treba, naopak, začať okamžite. Inak hrozí, že most môžu príslušné orgány kedykoľvek uzavrieť, čo by malo pre mesto a Trenčanov nedozerné následky. Nielen ľudské, napr. strata času z dôvodu veľkých obchádzok, ale aj podnikateľské, čiže ekonomické.  

3. AUTOBUSOVÁ STANICA PRE 21. STOROČIE

Myšlienka veľkého dopravného autobusového terminálu s obchodnými priestormi v Trenčíne mala začiatkom minulého desaťročia veľkolepý nástup. Developer SIRS, ktorý ho mal postaviť, za súčasného vedenia kúpil od mesta pozemky v lokalite autobusovej stanice už v roku 2011. O dva roky neskôr predstavil projekt aj za nadšenej asistencie primátora Richarda Rybníčka. No odvtedy sa v tejto lokalite nič nedeje! Namiesto toho sme svedkami naťahovania sa o pokračovanie projektu, stále nových oznámení o dohodách s developerom a následných súdnych sporov. Na začiatku tohto roka sa poslancom mestského zastupiteľstva predložil návrh ďalšej zmluvy s developerom, verejná diskusia však nebola. Vlastne ani nemohla byť, pretože vizualizácia projektu sa z rúk vedenia mesta k verejnosti ani nedostala. Poslanci ju dostali tiež len dodatočne. Skutočné úmysly jednej i druhej strany môžeme len hádať. Kto z toho profituje? Veď je nezmysel, aby vedenie mesta s niekým 11 rokov rokovalo a neustále len sľubovalo riešenia. Čo je za tým?  

Trenčania sú z toho už znechutení. Namiesto nekonečných rokovaní chcú mať reprezentatívny vstup do mesta a funkčný dopravný uzol, ktorým by mesto dôstojne vítalo návštevníkov i domácich. Potrebujeme obhájiť záujmy mesta, získať späť predmetné pozemky a čo najskôr začať s výstavbou novej autobusovej stanice.  

4. SPRAVODLIVEJŠIE FINANCOVANIE ŠPORTU

Trenčín je hokejové a futbalové mesto a je správne, že podporuje kluby a ďalšie inštitúcie pôsobiace v týchto športových odvetviach. No mnohé iné športy aj  so svojimi organizáciami zostávajú na vedľajšej koľaji a živoria. Deje sa to aj v takých odvetviach, ktoré boli v minulosti pýchou mesta. Reč je o väčšej podpore atletiky, cyklistiky, silových športov či vodákov. Je predsa nezmysel, že napr. ročný finančný príspevok pre celý športový klub sa rovná výške príspevku na jedného člena v inom klube. 

Financovanie športu v Trenčíne javí znaky klientelizmu a rodinkárstva. To sa musí zmeniť. Adekvátnu podporu by mali dostať všetky kluby a aktivity, ktoré systematicky pracujú, majú potenciál a majú za sebou dobré výsledky. 

Osobitnú pozornosť treba venovať celkovej podpore pohybových aktivít a športu detí a mládeže vrátane vyhľadávania talentov pre jednotlivé športové disciplíny. Úlohou prosperujúceho a pre mladých zaujímavého mesta je aktívne pomáhať vytvoriť a podporovať novú generáciu úspešných športovcov. Tak čo, ako ste v meste uspeli  so svojimi požiadavkami? Poďme to spolu riešiť. 

5. KULTÚRA V MESTE

Stav kultúry a kultúrnych inštitúcií v Trenčíne je ďalším z dlhodobo prehliadaných problémov. Na prvý pohľad je kultúrny život mesta bohatý, ale položme si otázku: Čo ho vytvára? Z veľkej časti je kultúra do Trenčína, takpovediac, importovaná. Festival Pohoda Trenčín preslávil , za čo jeho tvorcom patrí uznanie, podobne ako organizátorom ďalších festivalov. Trenčania by však popri rušných festivaloch uvítali aj komornejšie kultúrne vyžitie, ako napríklad stráviť príjemný večer v meste na koncerte či divadelnom predstavení, a to v kultúrnom stánku. Kultúra v Trenčíne je poddimenzovaná, pripomína skôr okresné mesto, ktorým bol Trenčín kedysi. V porovnaní s inými krajskými mestami jedine Trenčín nemá vlastné divadlo ani profesionálny divadelný súbor. 

Keď v našom meste presadíme vznik dôstojného priestoru pre divadlo, bude toto miesto zároveň slúžiť na organizovanie ďalších celomestských a regionálnych podujatí či pre komunitné aktivity, ako sú akcie pre deti, záujmové krúžky, aktivity seniorov a pod. Zároveň však treba zabrániť likvidácii a úpadku jestvujúcich kultúrnych centier v mestských častiach, ako to dnes často vidíme. Vážme si to, čo nám bývalé obce pridružené k nášmu mestu prinášajú. Opatová a Kubrá, Zlatovce a Záblatie, ale aj iné katastre, ako napríklad Orechové, Istebník či Biskupice. Podporme aktivity týchto centier a investujme do nich. Komunitná kultúra je vždy doma. 

6. KARTA VÝHOD TRENČANA

Karta výhod pre obyvateľov mesta je dnes rozšíreným nástrojom, ktorým mestá na Slovensku i v zahraničí stimulujú ekonomický, športový či kultúrny život na svojom území. Je načase dať do rúk takúto kartu aj všetkým Trenčanom. Vďaka nej by mohli výhodnejšie nakupovať vybrané tovary a služby vrátane tých, ktoré poskytuje mesto. Mestská karta Trenčana bude znamenať pre jej držiteľa zľavy a bonusy pri športovaní, napríklad na plavárni, zimnom štadióne či telocvični. Držiteľ karty bude zvýhodnený pri návšteve podujatí organizovaných v mestských kultúrnych centrách. Vďaka dohodám s partnermi z komerčnej sféry však bude poskytovať ešte oveľa viac možností, a to na každodennej báze. Jej majiteľ môže mať lacnejšie nákupy vo vybraných obchodoch, ale aj služby ako stravovanie, fitness, masáže, čistiareň, autoškola či rôzne opravy. Výhody sa budú vzťahovať aj na vzdelávacie aktivity, ako sú napríklad jazyková, alebo hudobná škola. 

S Mestskou kartou Trenčana získajú všetci, teda Trenčania lacnejšie nákupy a služby, podnikatelia viac zákazníkov a mesto okrem vyššej návštevnosti svojich zariadení aj celkovú vyššiu prosperitu a spokojnosť svojich občanov. A o to vlastne ide. 

Snahou mesta by malo byť aj následné rozšírenie výhod vyplývajúcich z mestskej karty za jeho hranice, napríklad pri využívaní nám blízkych kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Využiť sa dajú aj posedenia pri rybách a koňoch v našom okolí, ale aj ďalšie možnosti cestovného ruchu v našom kraji. Všetko je o dohode a spolupráci, ale najmä – treba urobiť prvý krok, ktorým je príprava a spustenie systému Mestskej karty Trenčana.

7. TRENČÍN PRE MLADÝCH AJ SKÔR NARODENÝCH

Mesto Trenčín musí vytvoriť vhodné podmienky pre aktivity seniorov tak, aby sa cítili plnohodnotnou súčasťou jeho komunity. Ľudia v dôchodkovom, ale aj preddôchodkovom veku dlhé roky pracovali v prospech mesta a organizácií na jeho území, platili tu dane a rozvíjali rôzne aktivity. Dnes majú právo čerpať z hodnôt, ktoré po celý život spoluvytvárali.

Seniori v Trenčíne majú dostávať od mesta podporu a pomoc, pokiaľ ide o ich prepravu, klubové aktivity, ochranu zdravia či stravovanie. Mám v pláne podporovať systém sociálnych taxíkov, udržanie a prípadné rozšírenie seniorských zliav vo verejnej doprave. Zároveň v tomto ohľade zvažujem zlepšenie systému MHD – s rovnomernejšími harmonogramami cestovných poriadkov, prispôsobením spojov návštevným hodinám v zdravotníckych zariadeniach, časom bohoslužieb a pod. Mesto pod vedením, ktoré sa o svojich občanov zaujíma má kompetencie podporiť zdravé stravovanie seniorov za dostupné ceny vo svojich zariadeniach. Všestranne podporovať chcem aj aktivity klubov dôchodcov a organizácií s týmto zameraním. Nemožno obísť ani vojenské tradície Trenčína a záujmy vojenských veteránov, do ktorých aktivít a podpory treba viac zapojiť Armádu SR. Aj Karta výhod Trenčana bude mať pre seniorov špeciálne ponuky zliav a bonusov.