Detské ihrisko na Clementiske - upratovanie a ...

Opäť je to aktivita rodičov a nadväzuje sa na predchádzajúce akcie. Je to komunitná akcia. Teraz to bolo aj o čistení a upratovaní. Zapojili sa aj deti a o to je to lepšie, také účelnejšie. Pekná akcia a počasie bolo tiež prijateľné.


Takže obnovu tohoto priestoru opäť nadviazala na aktivity začaté ešte v roku 2013.  Ja som tento víkend sobášil (poslanecká aktivita), takže som sa upratovania nezúčastnil. Na proviant som prispel.