Detské ihrisko na Clementiske - detská akcia

16. júna 2018 (sobota)

Sobotná akcia na detskom ihrisku na Clementisovej ulici na Sihoti v Trenčíne bola zorganizovaná rodičmi. Guláš, detské súťaže s muzikou a iné aktivity sú len čriepkami aktivít. Pekná akcia a k tomu pekné počasie. Čo k tomu dodať? Palec hore všetkým, najmä organizátorom.


Obnovu ihriska som spolu so susedom Radkom naštartoval ešte v roku 2013. Po viacerých spoločných drobných údržbárskych prácach som v roku 2015 sponzorsky  zabezpečil šmýkalku. Minulý rok v decembri Mesto postavilo altánok, takže táto akcia je takou symbolickou kolaudáciou.