Detské ihrisko - Clementisova ul. v Trenčíne

Detské ihrisko - Clementisova ul. v Trenčíne

8. mája  2015

Demokratické hlasovanie pri výbere farieb.

Je to ako načasované.

Keď som dopĺňal nasledovné fotky, všimol som si, že presne pred rokom sme začali "zvelaďovanie" ihriska na Clementisovej ulici. Toto ihrisko je najbližšie ku Materskej škole na Opatovskej ulici, takže je na takej "migračnej trase detí".

Tento víkend máme za sebou sľúbené natretie hracích prvkov. Natreli sme ich farbami od Mesta Trenčín, ktoré zabezpečilo aj doplnenie nového smetného koša a natretie čiar na priľahlej asfaltovej ploche. O farby a ostatné pracovné pomôcky na svojpomocnú údržbu ihrísk môže v MČ Sever požiadať každý.

Myslím, že to má význam, takže ukončím to tak, ako v júli 2014 (viď nižšie). Pokúsim sa zabezpečiť výmenu piesku a možnoooooooo, aj doplnenie ŠMYKĽAVKY.  Keď to je už zverejnené, tak je to vlastne záväzok? Či nie?

Prikladám aj skupinu vedúcich pracovníčok.  Ešte nejaké foto doplním.

8.5. 2014, 19.7. 2014

Nie že by som sa na ten kúsok plochy určenej pre deti chodieval hrávať. Nemám malé deti a zatiaľ ani vnúčence. Napriek tomu sme sa so "susedovcami" rozhodli toto ihrisko trochu zveľadiť. Máme ho pod balkónmi a každý deň na očiach. Najskôr sme vyčistili pieskovisko a dláždenú plochu s chodníkom. V druhej "etape" sme opravili sedadlá na hojdačkách. Nežné pohlavie sa venovalo úprave zelene priamo pred vchodom. S lavičkami pomohlo Mesto Trenčín.
Po prvej "etape" sa na pieskovisku začali hrať deti. Ak bude mať význam aj druhá "etapa", pokúsime sa natrieť oceľové konštrukcie hojdačiek. Keď to je už zverejnené, tak je to vlastne záväzok? Či nie?