Modernizácia železničnej trate v Trenčíne

2_namietky_1419367488.pdf

Konanie č. 1 - február  2014

Prečo spomínam aj túto stavbu?

Ako prvý som dňa 12.2.2014 upozornil poslancov za VMČ Sever na konanie o predĺžení termínu výstavby. Prikladám zápisnicu, viď 2. strana, 6. odrážka od konca

Skôr mi vadilo a vadí, že poslanci tomu nevenovali ani jednu vetu v zápisnici a ani jednu minútu v nasledujúci deň. Tak zásadnú vec pre občanov, ktorých zastupujú, neoznámili Mestu Trenčín.

Z uvedeného dôvodu som podal námietky na špeciálnom stavebnom úrade a upozornil novinárov a tí následne Mesto Trenčín. Občan a novinári v tomto prípade suplovali povinnosti poslancov.

 

 

 

Prikladám link na web stránku SME, ktorý o tejto zmene informoval medzi prvými.

Nový termín pre dokončenie stavby

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ ako príslušný špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií rozhodnutím zo dňa 25.03.2014 zmenil pôvodný termín pre dokončenie predmetných stavebných objektov na podjazde železnice Pred poľom na nový termín do 31.12.2014.