Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

14. júna 2018 (štvrtok)Ako poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja mám povinnosti aj na niektorých stredných školách. Župu ako zriaďovateľa zastupujem v školských radách. Je tomu tak aj na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín.

Dňa 14. júna 2018 sa konala prvá školská rada na tejto škole v tomto volebnom období. Symbolický dátum pre túto školu. Tento deň je Svetový deň darcov krvi. 


Otvorením školského roku 2016/2017 "zdravoťáci" vstúpili do nových priestorov na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne (v zrekonštruovaných priestoroch bývalej SOŠ podnikania). Pani riaditeľka školy PhDr. Eva Červeňanová. PhD. mi umožnila vykonať obhliadku ich priestorov. Škola pôvodne dlhé desaťročia sídlila v centre mesta v priestoroch na Braneckého ulici.