Stredná priemyselná škola stavebná - SPŠS Trenčín

22. mája 2018 (utorok)

Dnes som nebol ako stavebný dozor.

Za umožnenie obhliadky školy ďakujem Ing. Martine Knappovej, jej súčasnej riaditeľke (viď spoločná foto)


V  utorok som si spravil obhliadku priestorov Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. Škola je momentálne v rekonštrukcii. V týchto priestoroch som v roku 1988 maturoval. Takže takmer na deň presne po 30 rokoch som bol na mieste činu.  

Ponúkam foto bez veľkého výberu a selektovania. Je to najmä pre tých, čo tie priestory poznajú a chcú si ich trochu osviežiť. Ostatným sa ospravedlňujem, ale je to také stavbárske foto.