74. výročie SNP - Námestie SNP v Trenčíne

29. augusta 2018 (streda)

74. Výročie Slovenského národného povstania

SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas II. Svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wermachtu. #Trencin má na Brezine jediný pamätník venovaný tejto udalosti. Odhalili ho v roku 1946. Zvyknem sa tam zastaviť aj vo všedné dni a neformálne si pripomenúť osudy ľudí, ktorí obetovali to najcennejšie za našu slobodu. Česť ich pamiatke! #MICEGA #PoslanecvTrencine

Námestie SNP v Trenčíne

Reprezentatívna plocha pred Hotelom Tatra vznikla prevedením Kubranského potoka, ktorý pôvodne tiekol cez Park gen. M. R. Štefánika, do mestskej kanalizácie, čím bolo možné na mieste vybudovať námestie v pravom slova zmysle. Priestor pôvodne označovaný ako Parkgasse/Liget utca/Pri lesíku bol od roku 1935 pomenovaný ako Námestie Marca Aurelia, po skončení vojny padol návrh na premenovanie na Námestie M. R. Štefánika podľa súsošia, ktoré tu od čias Prvej republiky stálo.

Štefánik bol však v nemilosti nastupujúcej diktatúry proletariátu a zo Štefánikovho námestia nič nebolo. Po boľševickom puči v roku 1948 dalo sochu zakladateľa ČSR gen. M. R. Štefánika pod rúškom noci komunistické vedenie odstrániť a následne zničiť. Zachrániť sa podarilo len hlavu gen. Štefánika, ktorá bola po Nežnej revolúcii darovaná späť Mestu Trenčín. Na mieste súsošia vyrástla Fízľova fontána, ktorá je zachytená na fotke a ktorá tróni pod Delovou baštou dodnes.

Námestie nieslo krátko meno komunistky Márie Turkovej a následne bolo pomenované po "ozbrojenej pästi KSČ" ako Námestie Ľudových milícií. Svoj dnešný názov Námestie Slovenského národného povstania získalo v roku 1991. Dominantou námestia je Hotel Elizabeth (bývalý hotel Tatra). V rokoch 2011 - 2012 prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou a po otvorení hotela v septembri 2012 sa vrátil hotelu i jeho pôvodný názov - hotel Elizabeth.