Petícia za odstránenie muničného skladu Kubrá v Trenčíne

Peticny-harok-municak-KUBRA.pdf

Text petície je nižšie.

Dočasné pozastavenie zberu podpisov - COVID - 19

Dočasné pozastavenie zberu podpisov - COVID - 19

Celé Slovensko je od marca 2020 z dôvodu šírenia pandemie spojenej s ochorením COVID -19 uzavreté.

Minister už vraví o bezpečnom sklade, a to je dobre

Minister už vraví o bezpečnom sklade, a to je dobre

Muničné sklady v Trenčíne-Kubrej a Rašove sú bezpečné, trvá na tom minister obrany Jaroslav Naď po ich návšteve. Naď tak reaguje na petíciu trenčianskeho poslanca Miloša Mičegu, v ktorej žiada, aby rezort muničný sklad v Trenčíne-Kubrej odstránil. .....

MO SR zatiaľ nerieši bezpečnosť ani obsah petície

MO SR zatiaľ nerieši bezpečnosť ani obsah petície

MO SR spustilo antikampaň. Najlepší spôsob protiútoku je dehonestácia "súpera" a odvádzanie pozornosti od meritu veci.  

Armáda Muničák v Kubrej NEPOTREBUJE (2003)

Armáda Muničák v Kubrej NEPOTREBUJE (2003)

Ministerstvo obrany však tieto objekty nepokladá za nadbytočné a vzdať sa ich zatiaľ nechce. Do úvahy to prichádza len v prípade skladov Kubrá, ktorých uvoľnenie ministerstvo plánuje ku koncu roka 2007. Kasárne SNP ani dom armády podľa riaditeľa odboru správy a údržby ministerstva obrany Jozefa Pagáča, ako prebytočné objekty nepredpokladá ani dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl.


Elektronická petícia

Elektronická petícia

Petíciu možno podpísať aj elektronicky. Stačí vyplniť dotazník, podpisom je emailova adresa.

Povedali / napísali o petícii

Povedali / napísali o petícii

Spustenie petície si všimli aj médiá. Tu je výber z nich.

Oznámenie spustenia zbierania podpisov

Oznámenie spustenia zbierania podpisov

Organizátori petície oznámili verejnosti, že začínajú s procesom zbierania podpisov pod petíciu. 

TEXT PETÍCIE

Peticia-TEXT-municak-KUBRA.pdf

My, obyvatelia mesta Trenčín a blízkeho okolia, ako i ďalší občania, ktorým leží na srdci nielen rozvoj nášho mesta a okolia, ale najmä zdravé životné prostredie pre naše deti a našich blízkych a jeho bezpečnosť, už dlhoročne s rastúcim znepokojením sledujeme pretrvávajúcu existenciu muničného  skladu Kubrá v Trenčíne,nachádzajúceho sa v katastrálnom území Kubrá a Soblahov.I napriek artikulovanej nespokojnosti zástupcov samosprávy či znepokojených občanov, ako aj napriek občasných prísľubom o odstránenie muničných skladov z blízkosti našich obydlí doteraz Ministerstvo obrany Slovenskej republiky tieto obavy obyvateľov ignorovalo.

Zarážajúce sú pritom do očí bijúce skutočnosti, že obe najväčšie Trenčianske sídliská JUH s viac ako 15 000 obyvateľmi a Sihoť s 11 000 obyvateľmi sú len necelé2 km od skladov výbušnín, Kubrá s cca 2 500 obyvateľmi a obec Soblahov s 2400 obyvateľmi len necelý 1 km. Najstaršie pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je vo vzdialenosti do 2,5 km. Varovným prstom sú nám tragické udalosti nešťastného výbuchu munície v Novákoch z roku 2007, keď bol poškodený majetok až do vzdialenosti 12 km, čo by nemalo byť ďalej ignorované.Kontroverzná lokalizácia skladov výbušnín v blízkosti našich sídiel by mala byť bezodkladne riešená ich odstránením a umiestnením do bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu či zásahu ľudských sídiel. Platí to o to viac, že priebežná kontrola  bezpečnosti a nezávadnosti týchto armádnych zariadení je zo strategických dôvodov vylúčená z priebežnej kontroly angažovanej verejnosti a tak je nutné spoliehať sa iba na „funkčnosť“systému. Práve s týmto však máme na Slovensku neblahé skúsenosti.

Nevhodnosť umiestnenia skladov zbraní či výbušnín v Trenčíne a blízkom okolí dokazujú nielen veľmi malé vzdialenosti od miest a obcí v tesnom susedstve, ale aj veľký počet obyvateľov a ich mobilita, tak v súvislosti so sídliskami ako i trávením voľného času našich občanov v okolitom prírodnom prostredí.  

Sme presvedčení, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má dostatočnú kapacitu a relevantnú odbornosť, aby dokázalo operatívne zhodnotiť nezmyselnosť a prekonanosť umiestňovania „muničákov“v tesnej blízkosti našich miest a obcí a tieto bezodkladne odstránilo, čím by prispelo ku zlepšeniu bezpečnosti našich obyvateľov ako i k potrebnej ochrane a trvalej udržateľnosti životného prostredia.

Žiadame Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, aby bezodkladne začalo proces odstránenia kontroverzného muničného skladu Kubrá v Trenčíne, k.ú. Kubrá a Soblahov. Vyzývame ministra obrany SR, aby tento proces iniciovala hľadal skoré a optimálne riešenie za účasti odborníkov a zástupcov angažovanej verejnosti z nášho kraja.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Miloš Mičega, trvalý pobyt Clementisova 665/8, 911 01 Trenčín - Kubrá.

Petičný výbor:

Ing. Juraj Maláň, Soblahov 757, 913 38Soblahov
Ing. LadislavMatejka, Pádivého681/6, 911 01 Trenčín - Kubrá
Mgr. Richard Medal, Nové Prúdy 20, 911 01Trenčín
Akad. arch. Ing. IgorMrva, Kubranská235, 911 01 Trenčín – Kubrá
MUDr. Šimon Ždársky, Matúšová 6427/25, 91101 Trenčín