Oznámenie spustenia zbierania podpisov

Dňa 6.7.2020 členovia petičného výboru oznámili spustenie zberu podpisov pod petíciu. Termín ukončenia zberu podpisov nie je stanovení, ale jeden cieľ je istý. Zozbierať viac ako 10 000 podpisov.  

Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve osoby.