Vyjadrenie ministra obrany SR Jaroslav Naďa zo dňa 14.5.2020


K výstavbe juhovýchodného obchvatu v Trenčíne povedal :   

"Z pohľadu bezpečnosti nevidím tento projekt ako reálny. Narúšal by ochranné pásmo muničného skladu. Primárnou zodpovednosťou vlády Slovenskej republiky a aj pána primátora je ochrana obyvateľov mesta Trenčín. Preto budovanie akejkoľvek infraštruktúry v ochrannom pásme muničného skladu jednoducho neprichádza do úvahy,".


Zdroj: MYtrencin.sk