TRENČÍN PERLA POVAŽIA 

#MM

KDE  A  KEDY  BUDEM ?

Oznámenie kandidatúry

23. júna 2022

Transparentný účet

Podpora kampane

Názov účtu :     Miloš MIČEGA VOĽBY 2022

Číslo účtu :       SK6209000000005192271923

Ďakujem za Váš záujem podporiť našu kampaň