Vianočná besiedka – ZŠ Potočná

Vianočná besiedka – ZŠ Potočná

21. decembra 2016 (utorok)

Dňa 21.12. 2016 (utorok) sa konala Vianočná besiedka na ZŠ Potočná v Opatovej.  Ďakujem za pozvanie od pani riaditeľky Mgr. Zdenky Hrickovej.

 

Spoločná fotografia :

Využil som jednu hodinu z mojej dovolenky. Tento rok to bola moja jediná účasť na takejto akcii.  Jednoducho z časových dôvodov sa to nedá všetko stíhať.

Poďakovanie patrí nielen pedagógom, ale najmä deťom. Tým so priniesol aj drobné darčeky a sladkosti, všetko v rámci možností.