Vianočná besiedka – ZŠ Potočná 2015

Vianočná besiedka – ZŠ Potočná

22. decembra 2015 (utorok)

Záverečná fotografia. Kolektív ZŠ Potočná.

Dňa 22.12. 2015 (utorok) sa konala Vianočná besiedka na ZŠ Potočná v Opatovej. Spolu s kolegami poslancami som prijal pozvanie od pani riaditeľky Mgr. Zdenky Hrickovej.

V sprievodnom texte pri pozvánke uviedla,cit. „v mene všetkých detí a pedagógov Vám chceme poďakovať za finančnú podporu pri realizácii projektu: "Také sme boli deti.." - kniha od spisovateľa p. S. Vanču.“  Takže besiedka bola spojená aj s odovzdaním knižky, na ktorú sme niektorí poslanci za MČ SEVER aj finančne prispeli.

Za poslancov sa akcie zúčastnili Miloslav Baco, Ľubomír Horný a Miloš Mičega. Poďakovanie a knižku sme prevzali aj kolegom Ladislavovi Matejkovi a Martinovi Smolkovi, ktorí tiež finančne prispeli k realizácii projektu.

Ďakujeme za pozvanie, za knižku a za pripravený program. Poďakovanie patrí nielen pedagógom, ale najmä deťom.

 

Nech sa NÁM darí.