Vianočná besiedka – MŠ Opatovská 2015

Vianočná besiedka – MŠ Opatovská

14. decembra 2015 (pondelok)

MŠ Opatovská na Opatovskej ulici, na Sihoti IV. v Trenčíne je predškolské zariadenie, v ktorom som spolu ajs kolegom Ladislavom Matejkom v školskej rade. Neviem čím to je, ale takmer vždy mám nejaké pracovné povinnosti, keď sa tu koná detská kultúrnospoločenská aktivita.

Teraz to bola Vianočná besiedka pre najstaršie deti v triede na B-poschodí. Bolo tomu aj teraz, ale podarilo sa miaspoň na chvíľu zahliadnuť detičky v akcii.

Aj keď už po Mikulášovi, ale priniesli sme aspoň trochu sladkostí pre deti a pozdrav vedeniu škôlky.  Skolegom Matejkom sme prijali pozvanie od pani riaditeľky Mgr. Aleny Sýkorovej.