Trojkráľový punč na Sihoti

Trojkráľový punč na Sihoti

5. januára 2017 (štvrtok)

 

 

Prvá tohtoročná akcia v rámci DNI SIHOTE 2017 sa uskutočnila v priestoroch pred OD Rozkvet.  Bez veľkých sprievodných činnosti sme sa rozhodli uskutočniť akciu s ponukou punču.  Keďže sa blížil sviatok Troch kráľov,  názov akcie bol vopred daný.

 

Ďakujem kolegovi Lacovi Matejkovi,  ktorý sa aktívne tejto akcie so mnou zúčastnil.  Za technické zabezpečenie ďakujem KC Sihoť a pracovníkom Centra Seniorov na Sihoti.

 

Ďakujem  členom spevokolu Sihotiar a vokálnej skupine Vox za ich spríjemnenie popoludnia s tradičnými koledami a ľudovými piesňami.