Trenčianske Teplice - Kúpalisko Zelená žaba

Trenčianske Teplice - Kúpalisko Zelená žaba

29. októbra 2014 (streda)

diel I.

Výstavba v 30. rokoch, užívanie do cca r. 2004 a začiatok rekonštrukcie hlavného objektu v 10/2014. Za účasti primátora Mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefana Škultétyho bola dňa 29.10. 2014 vykonaná obhliadka stavby za účelom odkontrolovania začiatku hlavnej etapy rekonštrukcie kúpaliska.

Viac fotografií tu :  galeria/fotografie