Stretnutie po rokoch s kolegami

Stretnutie po rokoch s kolegami

06. november 2015 (piatok)

Vo svojom profesijnom životopise mám jedno obdobie, ktoré je spojené s Telekomunikačným úradom SR. Väčšina z nás má počas svojho produktívneho veku odpracované určité obdobie u viacerých zamestnávateľov.

S každým zamestnávateľom je to vždy o niečom novom, možno aj nepoznanom. Pre mňa bol taký prestup na Telekomunikačný úrad SR (TU SR) v roku1997. Bol to môj prvý aktívny dotyk s verejnou správou. V rokoch 1997 až2000 som pracoval na Telekomunikačnom úrade SR, Odbor štátneho dohľadu Trenčín ako radca na Oddelení výstavby telekomunikačných sietí.

Každý z nás má na svoj pracovný kolektív svoje osobité spomienky, ktoré môžu byť rôzne.Pravdepodobne som mal v tejto oblasti šťastie, ale v mojich spomienkach na predchádzajúcich zamestnávateľov, resp. pracovné kolektívy prevládajú len tie kladné.

O to viac je pre mňa potešujúce, že po 15 rokoch som sa zúčastnil stretnutia s bývalými kolegami z TU SR. Pozvanie od bývalého riaditeľa Ing. Strempeka som prijal bez akéhokoľvek zvažovania mojej účasti. Stretnutia sa ďalej zúčastnili Ing.Milan Peter, Ing. František Purdeš, Mrg. Miriam Domčeková, Ing. Ján Blaško a Pavol Strápek.