Stolnotenisový turnaj seniorov

Stolnotenisový turnaj seniorov v Centre seniorov na Sihoti

29. septembra 2016 (štvrtok)

Zúčastnil som sa stolnotenisového turnaja seniorov.  Samozrejme ako pasívny účastník v športovej aktivite, ale ako aktívny účastník pri vyhodnotení.

Čo je lepšie?  Ani sám neviem a nie je to ani podstatné. Dobré je však, keď sa ľudia aj v zrelom veku aktivizujú v rôznych činnostiach.