Staviame MÁJ na SEVERE

Staviame MÁJ na SEVERE

29. - 30. apríl 2016

V našej mestskej časti si zachovávajú zvyk stavania MÁJU v Opatovej a Kubrej.Centrum seniorov na Sihoti sa k tejto tradícii v ostatných rokoch pripojilo tiež.  Tento rok sa po prvýkrát staval MÁJ aj na Shoti IV. pri UNI CENTRE.  Pri rekonštrukcii priľahlých parkovísk sme nezabudli na osadenie prípravku pre stavanie MÁJU a vianočného stromu.  Takže „májujejme“  už aj na Sihoti IV.


 

Takže na uvedených štyroch miestach "májovali" kolegovia Baco, Horný a Matejka. Samozrejme, mne sa to podarilo tiež.

CENTRUM SENIOROV MESTA TRENČÍN

UNI CENTRUM - SIHOŤ IV.

OPATOVÁ

KUBRA