Stavanie mája v Kubrej

Stavanie mája v Kubrej

1. mája 2017 (pondelok)

Stavanie mája v Kubrej Každoročná akcia v Kubrej - v Mestskej časti SEVER.

Tento rok som sa na akcii zúčastnil spolu s Lacom Matejkom. Samozrejme obaja sme boli len v rovine pozorovateľov. Myslím, že stavanie mája,  je aspoň v mojom prípade pre mladších.
Či sa mýlim? :) 

 

 

Kontrola po týždni, máj stojí.