Splanekor 2014

Splanekor 2014

Dňa 16. augusta 2014 (sobota) o 10:00 na Ostrove v Trenčíne

SPLANEKOR (splav netradičných korábov)
Tento rok uplynie už 33 rokov od prvého ročníka Splanekoru. Ako školák som míňal svoje vreckové na rôzne veci a aktivity. Mimo iného aj na športové časopisy. Jedným z nich bol v tom čase známy týždenník ŠTART. Ponúkam článok a fotografie z čísla č. 33 v roku 1981, kedy sa konal 1. ročník SPLANEKORU. Odložil som si ho preto, že som sa tohoto ročníku zúčastnil a najmä, našiel som sa na fotografii. Ako vidno bavil som sa a bol som jeden z najzvedavejších.