SEDMIČKA - základná škola je už 50 rokov od založenia

SEDMIČKA - základná škola je už 50 rokov od založenia

18. decembra 2015 (piatok)

Základná škola na Hodžovej ulici v Trenčíne, familiárne nazývaná SEDMIČKA, oslavovala 50. výročie svojho vzniku. Zriadená bola dňa 21. septembra 1965.

 

V rokoch 1980 až 1984 som ju navštevoval ako žiak 5. až 8. ročníka hokejovej triedy. Moja triedna učiteľka bola Janka Janečková. Dodám len toľko, že prvý až štvrtý ročník základnej školy som v rokoch 1976 až 1980 absolvoval na 2. ZDŠ na Sihoti.

 

Dňa 18. decembra 2015 bol na škole deň otvorených dverí, kedy si prišli do školy zaspomínať bývalí učitelia, žiaci ale aj rodičia detí.  V Posádkovom klube sa potom na slávnostnom programe zúčastnilo množstvo pozvaných hostí. V programe, ktorý bol originálny vystúpili žiaci spolu so svojimi učiteľmi. 

 

Súčasný riaditeľ školy Mgr. Marián Lopatka vedie školu už od roku 1991. V Posádkovom klube v stručnosti zhrnul minulosť školy, predstavil jej súčasnosť a dal možnosť vyniknúť svojim pedagógom a žiakom, ktorí pripravili pestrý slávnostný program. Program ma príjemne prekvapil a dojal.

 

 

Ďakujem

Základná škola „sedmička“ má svetový unikát

Ponúkam aj video, ktoré spracoval Peter Peťovský TRENČIANSKY TERAJŠOK ( tv.trencianskyterajsok ). Ďakujem mu za vykonanú prácu. Tento materiál som zverejnil s jeho predchádzajúcim súhlasom.

 

Na videu je vo viac ako 7 minútach spracovaný materiál z dňa otvorených dverí na Sedmičke a zo slávnostného večera v Posádkovom klube. Zachytená je aj časť z vystúpení detí. 

 

V materiáli je viacero rozhovorov s riaditeľom školy Mgr. Mariánom Lopatkom a s bývalými učiteľmi školy. Tesne po 5. minúte je rozhovor aj s primátorom mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom, po ktorom som mal možnosť vyjadriť svoje dojmy aj ja.