Rozlúčka s predškolákmi v Materskej škole Opatovská

Rozlúčka s predškolákmi v Materskej škole Opatovská

22. jún 2017 (štvrtok)

Rozlúčka s predškolákmi v Materskej škole Opatovská.  S Lacom Matejkom sme boli pozvaní na detský program a rozlúčkové posedenie.  Prikladám niekoľko fotografií z tejto peknej a vydarenej akcie.  V mene rodičov ale aj svojom týmto ďakujem všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom pracujúcim v našom školskom systéme.