Radošínske naivné divadlo, predstavenie - Malý veľký muž

26. mája 2018 (sobota)
V sobotu som si mimo iných aktivít stihol pozrieť aj predstavenie Radošínskeho naivného divadla v Trenčíne, v priestoroch Kina Hviezda. Toto predstavenie zorganizovalo KC Sihoť, tak ako predchádzajúce v Trenčíne.

Radošinské naivné divadlo toto predstavenie o M.R. Štefánikovi pripravilo v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom.


Ponúkam niekoľko fotografií. Podarilo sa mi osobne stretnúť s majstrom Stanislavom Štepkom. Hlavnému hrdinovi M.R. Štefánikovi alias Ondrejovi Hraškovi som vyslovil obdiv za vinikajúci výkon všetkých účinkujúcich. Dve predstavenia za sebou je takmer 6 hodín v plnom výkone.

Super.