Priateľstvo bez hraníc 2017

Przyjazn bez granic - Priateľstvo bez hraníc 2017
XV. ročník medzinárodného festivalu

9.septembra 2017 (sobota)

Podujatia "Priateľstva bez hraníc" som sa zúčastnil na viacerých ročníkoch. Po prvýkrát to bolo mimo priestorov Centra seniorov na Sihoti. Denná časť bola v priestoroch Domu armády. Podvečerná v priestoroch Kultúrneho centra v Kubrej. 

V Dome armády bola vernisáž výstavy prác Danuty Niemczyk z Bielska-Bialej a Beatrice Kolatkovej z Trenčína za účasti Poľského konzula v Slovenskej republike Jaceka Doliwa. Za Mesto Trenčín som bol prítomný ja aj s kolegom Lacom Matejkom.

Akcie sa zúčastnila aj folklórna goralská skupina "Ciupagi" - finalista súťaže Poľsko má talent. Pred Domom armády vystúpili aj v rámci akcie PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE 2017.