Pracovné stretnutie k zriadeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu

Pracovné stretnutie k zriadeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu

27. januára 2015 (utorok) -  stretnutie v Hoteli Elizabeth

 

Činnosť poslanca je aktivita v rôznych oblastiach ľudského bytia. Aj keď mojím profesijným zameraním je stavbarina, nie je možné sústrediť sa iba na túto jednu činnosť.  

 

Dňa 27. januára 2015 som sa s primátorom mesta, kolegyňou poslankyňou, kolegami poslancami a ďalšími hosťami zúčastnil rokovania na pracovnom stretnutí v Hoteli Elizabeth.

Na stretnutí bol prezentovaný návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR), ktorý predložil PhDr. Ján Svoboda, PhD., generálny manažér Hotela Elizabeth. Tento zároveň zastupuje aj jedného zo zakladajúcich členov OOCR, samozrejme, ak sa projekt podarí naplniť.

Bolo to prvé pracovné stretnutie v úlohe poslanca MsZ v Trenčíne za prítomnosti zástupcov externých subjektov. Tomuto projektu budem naďalej venovať pozornosť, nakoľko mám len kladné skúsenosti s OOCR v Trenčianskych Tepliciach, kde pracujem.