PF 2022

Všetkým prajem úspešný rok 2022. 
Každá cesta niekde končí. Prajme si, aby na tej našej súčasnej, ťažkej a zložitej, bol len šťastný koniec. Nech je úspešný nielen pracovne, ale a to najmä aj súkromne. 

Na fotografii je pomyselná cesta so šťastným koncom. Vyhotovená je pod Považským Inovcom.