Parkovanie - Clementisova ul. v Trenčíne

Parkovanie - Clementisova ul. v Trenčíne

júl až december 2013

Parkovanie - Clementisova ul. v Trenčíne

júl až december 2013

Riešil som aj veci týkajúce sa cestného zákona v spojení so zákonom o premávke na pozemných komunikáciách a v spojení so stavebným zákonom.

 

Pre tých, ktorí bývajú v blízkosti Clementisovej a Kraskovej ulice v Trenčíne budú tieto fotografie z parkovania za ostatných viac ako 10 rokov známe, nakoľko nepravidelne tam mestskí policajti riešili parkovanie automobilov.  Naposledy to začalo v júni a eskalovalo v auguste 2013. Záujmové územie som v titulnej fotografii ohraničil dvoma šípkami.

 

Na fotografii je akurát jeden príslušník MsP v akcii. Asi treba dodať, že tá asfaltová plocha končí hneď za ním pri jedinom bytovom dome a jednej výmenníkovej stanici. Ďalej už nepokračuje, začiatok je pri odbočení z Kraskovej ulici. Ako dôvod represívneho konania bolo uvádzané parkovanie na chodníku a neponechanie 2x3 m voľného prejazdu pre oba smery jazdy (šírka tej plochy je cca 4 m!!!).

 

 

ZÁVER

Nechcem túto konkrétnu tému viac rozpisovať a uvádzať môj postup pri vybavovaní a ani vkladať doklady (rozsah cca 100 strán), ktorými sa mi podarilo vec s Mestom Trenčín a políciou vyriešiť. Uvediem len toľko, že v decembri 2013 som dosiahol od príslušného štátneho orgánu rozhodnutie, ktoré nás (vodičov) oprávňuje parkovať na uvedenej asfaltovej ploche.

Dúfam, že je to riešenie k spokojnosti všetkých vodičov a myslím, že aj všetkých rozumných ľudí.

Sihoť IV. - Clementisova ul.

Záujmové územie som v titulnej fotografii ohraničil dvoma šípkami. Vzdialenosť je cca 100 m. Vpravo dole areál škôlky na Opatovskej ceste. V pozadí Kubrá.