Opatová - Materská škola Niva - mesiac úcty k starším

Opatová - Materská škola Niva - mesiac úcty k starším

05. november 2015 (štvrtok)

V rámci skoordinovania viacerých aktivít sú niektoré, ktoré sa  jednoducho veľmi ťažko vkladajú do pracovného - poslaneckého kalendára. Jednou z nich bola aj aktivita MŠ Nivy v Opatovej.

Dňa 5.11. 2015 bolo o 16,00 hod zasadnutie Výboru mestskej časti SEVER. Napriek tomu sme sa s kolegami Bacom a Horným ešte predtým zúčastnili milého podujatia v rámci mesiaca úcty k starším. Oficiálne začínalo o 15,45 hod, ale jeho prípravu v zákulisí a začiatok sme si nenechali ujsť.

Na stretnutí sme zastúpili aj niektorých kolegov, ktorí nás zasa zastúpili na začiatku zasadania výboru. Jednoducho je to o spolupráci a vzájomnej komunikácií a to je pre nás, poslancov za MČ SEVER, dôležité.

Prikladám niekoľko fotografií z tohto stretnutia. Síce bolo o starších, ale ako to zväčša býva, bolo najmä o tých najmenších. Inak to ani nemohlo byť, keď boli vlastne starší u nich na návšteve. Jednoducho bolo to od detí pre seniorov.

Program pripravil kolektív pedagógov pod vedením pani riaditeľky Aleny Šeptákovej.

Link na webové stránky o MŠ Nivy TU :
*   opatova.sk/skola-a-skolka
*   www.trencin.sk