Návšteva v základných školách na SEVERE

Návšteva v základných školách na SEVERE

jún - júl 2015

Pre deti základných škôl v našej Mestskej časti SEVER som spolu s ďalšími troma kolegami poslancami pripravil malú pozornosť. Zakúpili sme knihy, zošity, papiere,žiacke knižky a aj rôzne sladkosti. Pôvodný plán, odovzdanie darčekov ku dňu detí nevyšiel. Myslím, že sladkosti chutili aj tak.

Spolu s kolegami poslanci za MČ SEVER Bacom, Horným a Matejkom sme na konci školského roku 2014/2015, resp. na začiatku letných prázdnin darčeky odovzdali riaditeľovi ZŠ na Hodžovej ul. Mgr. Mariánovi Lopatkovi, riaditeľke ZŠ v Kubrej Mgr. Marte Kákošovej a riaditeľke ZŠ v Opatovej Mgr.Zdenke Hrickovej.

Za kvalitu fotiek sa ospravedlňujem, niektoré sú nekvalitné, robené s mobilom.