Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

20. októbra 2014 (pondelok) - Centrum Seniorov Trenčín na Sihoti

V priestoroch Centra seniorov mesta Trenčín na Sihoti sa dňa 20.10.2014 o 15.30 uskutočnilo  spoločenské posedenie ku príležitosti mesiaca úcty k starším. Sprevádzal ho kultúrny program detí, debaty a spevy pri harmonike.

 

Mimo prítomných hostí a organizátorov podujatia sa stretnutia zúčastnil primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.

Stretnutia sa mali možnosť zúčastniť aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v nastávajúcich komunálnych voľbách. Túto možnosť využili traja. PhDr. Laborecká, Ing. Matejka a Ing. Mičega, všetko kandidáti za volebný obvod č. 3 - SEVER.

Stretnutie s rôznymi kultúrno-spoločenskými témami trvalo do večerných hodín. Primátor mesta vysvetlil svoj postoj k niektorým aktuálnym témam týkajúcich sa mesta a jeho obyvateľov. Prítomní kandidáti mali možnosť odpovedať na otázky prítomných hostí.

DVAJA STAVBÁRI

 

Zistil som, že stretnutia sme sa zúčastnili dvaja kandidáti - stavbári, ktorých spája nielen stavbarina, ale aj to, že obaja bývame blízko seba na SIHOTI IV. Je to časť mesta, kde je čo riešiť.

Ing. Miloš Mičega              Ing. Ladislav Matejka

 

Naša debata napokon nebola ani tak o politike, ale o možnostiach uplatnenia vlastných skúseností pri riešení problémov samosprávy. Zásadné pozitívum som videl v tom, že ako stavbári sme sa zhodli na problémoch, ktoré je treba riešiť priamo na SIHOTI. Tu bývame a problémoch vieme.