Kubra - stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Kubra -  stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

23. október 2015 (piatok)

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.

Na základe pozvania som sa 23. októbra 2015 zúčastnil spolu s niektorými kolegami poslancami stretnutia s obyvateľmi v Kubrej. Stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo v KC Kubra.

Súčasťou stretnutia bolo aj vystúpenie detí z materskej školy v Kubrej. Predstavili sa v kultúrnom programe a ako spestrenie bolo určite vystúpenie najmenších v domácich krojoch.

Nakoľko stretnutie bolo v Kubrej, neodpustili sme si prekvapenie. Na stretnutie sme priviezli aj Janka Zacharu, zlatého olympijského medailistu z OH v Helsinkách 1952, rodáka z Kubrej.

Myslím si, že každé stretnutie v príjemnej atmosfére je určitým obohatením. Toto bolo tiež jedno z tých.

Stretnutia sa mimo prítomných dôchodcov, vystupujúcich detí, ich rodičov a učiteľov zúčastnili poslanci za MČ SEVER - Mičega, Matejka, Baco a Horný. Pozvanie sme prijali od pani Ernestíny Brezanovej z Kultúrneho stredisko - KUBRA.