Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne - 20 rokov činnosti


Ako poslanec TSK som prijal pozvanie riaditeľky Krajského centra voľného času (KCVČ) v Trenčíne  pani Renáty Bielikovej a zúčastnil som sa slávnosti k dvadsiatemu výročiu činnosti KCVČ v Trenčíne. Bola to jedna z prvých mojich účastí na takomto slávnostnom podujatí v pozícii krajského poslanca. O to viac si pozvanie vážim. 

KCVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja učí aktívne tráviť voľný čas už dve dekády. Posledný májový deň preto patril oslave okrúhleho jubilea organizácie. Pozvanie prijal aj trenčiansky župan, ktorý KCVČ poprial ďalšie úspechy.

Presne 3. augusta 1998 bola v Trenčíne zriadená organizácia s názvom Krajské centrum voľného času. V roku 2002 sa KCVČ stalo špecializovaným školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, rozšíreným o Regionálne centrum mládeže. Predmetom činnosti organizácie je práca s talentovanou mládežou, a to najmä vo voľnom čase, či organizácia  rôznych súťaží, vyhlásených Ministerstvom školstva vedy a výskumu SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na školách alebo Slovenskou asociáciou športu na školách, až po úroveň krajských kôl. V uplynulom školskom roku zorganizovalo KCVČ spolu 343 podujatí s obdivuhodnou účasťou viac ako 5100 ľudí.