Inovecká chata pred zimou

Inovecká chata pred zimou

28. november 2015 (sobota)

 

Voľného času mám popri poslancovaní málo.  Veľmi ťažko sa hľadá miesto na vlastné aktivity.  Počas pracovných dní je to veľmi ťažké, až takmer nemožné.  Minimálne v poslednom období.  Nič to však nemení na tom,  že každý je režisérom svojho času.  Na konci novembra t.r. som sa vybral s mojou Miškou a našim Dastym na spoločnú vychádzku.  Využili sme príležitosť pozrieť sa na Inoveckú chatu ešte pred zahájením jej zimnej prevádzky.  V čase našej vychádzky som nemohol tušiť,  že ten novembrový náznak snehovej pokrývky bude na dlhu dobu jediný.  Minimálne do 20.12. 2015,  kedy zverejňujem fotky z vychádzky.