Fašiangy, Turice 2016 v Centre seniorov na Sihoti

Fašiangy, Turice 2016 v Centre seniorov na Sihoti

2. februára 2016 (utorok)

V rámci mojich časových možností sa snažím zúčastniť aj kultúrnospoločenských akcií v našom meste. Prednostne je to samozrejme v Mestskej časti SEVER. Napriek tomu si myslím, že v tejto oblasti mám určité rezervy.

Síce na poslednú chvíľu, ale predsa. V posledný deň pred veľkým pôstom som sa s kolegom Lacom Matejkom zúčastnil akcie Fašiangy, Turice 2016 v Centre seniorov na Sihoti. Pokračovali sme rovno na zasadnutie „stavebnej“ komisie, ale to je už o inom.

Prikladám niekoľko fotografií z akcie.