Emeritný arcibiskup Róbert Bezák v Trenčíne

Emeritný arcibiskup Róbert Bezák v Trenčíne

13.marca 2018 (utorok)

„Ako narábať s mocou“Stretnutie s takýmto názvom zorganizoval VOICES n.o. v priestoroch Klubu LÚČ v kine Hviezda.

Pána Bezáka som sa priamo spýtal na jeho názor na konformitu. Zostať potichu a mlčky a žať výhody, alebo ak niečo nie je v poriadku vystúpiť z davu? Odpoveď pána Bezáka je na zvukovom zázname na mojom facebokovom profile. Link je vyššie.