Dni Sihote - Detský deň na Sihoti

DNI SIHOTE - Detský deň na Sihoti

pre deti SEVERU

2. júna 2017 (piatok)

Srdečné poďakovanie za prípravu akcie patrí Dasa Padiva a kolektívu zo ŠKD Sedmička,  ktorý akciu pripravil a všetkým zúčastneným vychovávateľkám a učiteľkám.

 

Detskej akcie sa zúčastnili deti zo základnej školy Sedmička a Kubra,  materskej školy Opatovská,  Považská,  Turkovej a  Švermova a iná omladina.