Dni Sihote 2017

DNI SIHOTE 2017

30.septembra 2017 (sobota)

Kultúrne centrum Sihoť ako hlavný organizátor usporiadal už druhý ročník kultúrno spoločenskej akcie DNI SIHOTE 2017.  Podarilo sa to s podporou Mesta Trenčín, sponzorov, partnerov a najmä Školského klubu detí Sedmička.

 

Myšlienka z roku 2015 sa mi za podpory niektorých kolegov poslancov podarila dotiahnuť už druhýkrát do úspešnej realizácie.  Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní tejto akcie.

 

Na webovej stránke www.dnisihote.sk  sú všetky informácie o akcii spolu s foto dokumentáciou a sponzormi a partnermi podujatia.  Tento ročník potvrdil opodstatnenosť tejto akcie a nastolil záväzok, na usporiadanie ďalšieho.

Nech sa NÁM darí!