Deň víťazstva nad fašizmom

Deň víťazstva nad fašizmom 

8. mája 2017 (pondelok)

Link na facebook TU :

Dnes 8. mája si pripomínajú jednotlivé štáty Starého kontinentu  koniec druhej svetovej vojny v Európe.  U nás je štátnym sviatkom ako Deň víťazstva nad fašizmom.

Ja som sa rozhodol využiť predĺžený víkend na návštevu troch miest venovaných padlým v druhej svetovej vojne v Trenčíne. Brezinu, Kubrú a Opatovú.

Pozrel som sa aj na pamätník venovaný 10. aprílu 1945, dňu oslobodenia Trenčína. Pre všetkých Trenčanov známy ako  "Delo na Soblahovskej ulici".

Pamätník umučených na Brezine

 

Pamätník umučených na Brezine je venovaný 69 obetiam fašizmu.  Medzi obeťami je aj Ján Derka, rodák z Kubrej, po ktorom je pomenovaná aj ulica v Kubrej.

Kubrá

Na Kubranskej ulici stojí pred bývalou materskou školou pomník padlým v 2. svetovej vojne.  Pamätník bol odhalený v roku 1964.
V súčasnosti je za oplotením v areáli Kultúrneho strediska v Kubrej. Kubrá bola do minulého storočia samostatnou Obcou.

Pomník s reliéfmi vojaka a Krista
Opatová

V strede Opatovej pri hasičskej zbrojnici stojí od roku 1953 pomník s obdĺžnikovým pôdorysom.  Jeho autorom je Krupa.
Je to národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku1982.    

Pomník s reliéfmi vojaka a Krista. Pomník je venovaný padlým v 1. a 2.svetovej vojne.

V 1. svetovej vojne padlo 25 a v 2.svetovej vojne padlo 8 občanov vtedy samostatnej obce Opatová nad Váhom.  

Dňom 1. januára 1985 sa zlúčila Opatová nad Váhom s mestom Trenčín.

Delo na Soblahovskej

 

Pri cintoríne na Soblahovskej ulici v parčíku je pamätník, venovaný pamiatke oslobodenia mesta Trenčín v roku 1945.  Na betónovom podstavci s vaňou pre kvety je umiestnený pomník v tvare kvádra, na ktorého čelnej stene je umiestnená pamätná tabuľa z čierneho kameňa.

Na tabuli je nápis :
NA PAMIATKU OSLOBODENIA MESTA TRENČÍNA SOVIETSKOU ARMÁDOU 10. APRÍLA 1945

Na druhej strane pamätníka v pravom dolnom rohu je nápis - venovanie.
Na vedľajšom betónovom podstavci je umiestnené "jaselské delo" - 152 mm kanónová húfnica vz. 37.
Je na škodu,  že okolo pamätníka rastú staršie stromy a kríky, ktoré pamätník v súčasnosti prekrývajú.