Čičmany 2016 - teambuilding

Čičmany 2016 - teambuilding

12. februára 2016 (piatok)

Aj keď sa mi to ani nezdá, už deviaty rok pracujem na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach. Každý kolektív má svoje jedinečnosti. Nie je tomu inak ani pri pracovných kolektívoch.

V Tepliciach sme pracovný kolektív v počte do 30 ľudí, takže taká menšia firma. Každoročne absolvujeme aspoň jedno pracovné stretnutie – teambuilding mimo úradu.

Teambuilding je zážitkový tréningový model, počas ktorého sa na báze priateľstva, cielených aktivít, vzájomnej spolupráce a spätnej analýzy buduje funkčný, synergický,efektívne fungujúci tím. 

Tento rok to bolo tuším už štvrté stretnutie v Čičmanoch. Ponúkam niekoľko záberov z mimopracovných aktivít.

Čičmany

Miestne domy zaujali aj popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianskeho gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe v roku 1895. Jurkovič vypracoval aj projekty zrubových domov, ktoré postavili po veľkom požiari v roku 1921,kedy vyhorel celý dolný koniec obce. Zásluhou toho možno niektoré typy týchto stavieb vidieť v Čičmanoch aj v súčasnosti. V roku 1937 bol poschodový dom Jokľovce – bachna rozobraný a prevezený do Národného múzea v Prahe, kde sa však stal obeťou požiaru a do tla zhorel.

Zdroj :      wikipedia

 

Našiel som aj domácich, ale títo boli drevení.