PARKOVANIE


Ako primátor parkovanie ZÁMOSTIE, JUH a SIHOŤ III. a IV. NESPOPLATNÍM.

Trenčania čo už zaplatili budú môcť použiť kredit z parkovacej karty na parkovanie v centre mesta a pri poliklinike. 


Moje názory, ale návrhy riešení sú zverejnené dlhodobo na mojej podstránke TU :Problém v parkovaní u nás je v tom, že sa nerieši komplexne. Na jednej strane riešime negatívne dôsledky nárastu počtu motorových vozidiel a nedostatku parkovacích miest, na strane druhej situáciu stále zhoršujeme. Ako ?

Neustále zahusťujeme územia novými stavbami, ale dopravné napojenie sa nemení, nezlepšuje (napríklad zástavba pri tržnici pri Družbe).

Povoľujú sa nové stavby a bez dostatočných parkovísk (napríklad stavba na kruháči na Zámostí pri Lidli, ktorá nemá ani jedno svoje miesto na parking)

Nerieši sa systém záchytných parkovísk (malo sa aspoň začať pred spustením plateného parkovania).

Niektoré jednoduché riešenia na zlepšenie parkovania :

Treba ponúknuť ľudďom atraktívnejšiu autobusovú dopravu MHD. Využívanie WiFi musí byť samozrejmosť. Stimulácia ľudí cez Kartu Trenčana - kartu výhod by mala byť samozrejmosť.

Regulácia parkovania vylúčením nákladných a dodávkových automobilov z obytných území. V každej časti mesta sú dostupné plochy na miestnych komunikáciách, kde by mohli tieto vozidlá parkovať, takže nejednalo by sa o celkové vylúčenie z mesta, resp. z miestnych komunikácií.

Zmenou územného plánu stabilizovať územia a zabrániť nezmyselnému zahusťovaniu území.

Riešiť záchytné parkoviská, aspoň tam, kde je to nevyhnutné pre parkovanie Trenčanov. Týka sa to najmä sídliska JUH. Priestor vidím pod Juhom od kruháču vľavo smerom na Soblahov, kde je v dostupnej vzdialenosti hneď zastávka MHD.

Riešením záchytného parkoviska by mohla byť aj Východná ulica, ale po jej úprave.

Krátkodobým cieľom je odstránenie diskriminácie a zjednodušenie systému v parkovaní.

V centre mesta treba pokračovať s regulovaným parkovaním. Obytné územia treba riešiť inými formami regulácie, nie len platením. Kto už má kartu, financie z nej bude môcť použiť napr. v centre mesta a pri poliklinike. Ako primátor na sídlisku JUH spoplatnené parkovanie nezavediem. Je to čisto obytné územie, kde nie je zabezpečené parkovanie pre každého.

..... Trenčania budú môcť použiť kredit z parkovacej karty na parkovanie v centre mesta a pri poliklinike,

..... znížení počtu zón,

..... zjednodušení systému parkovania - znížením počtu značiek,

..... zavedení operatívnych opatrení na zjednodušenie parkovania formou úpravy dopravného značenia,

..... sa naštartuje proces na zavedení systému "Cestuj  autobusom = parkuj lacnejšie", čo znamená že sa vlastníkovi motorového vozidla pri zaplatení cestovného v MHD dobije aj kredit na parkovanie,

ÚVAHA celková o doprave

Čo Trenčín a doprava?

Potrebujeme komplexné riešenia, lebo doprava nie je iba o parkovaní a cestách. Dopravu treba integrovať. Problém vidím v zahusťovaní území novými veľkými stavbami. Prístup je po cestách dimenzovaných ešte v minulom storočí, čo následne spôsobuje zápchy, niekedy aj na úplne iných miestach. Potom sa to rieši rôznymi zákazmi, jednosmerkami a podobne. Zhoršuje sa tým kvalita bývania. Je to neudržateľné.    

V čom je najväčší problémTrenčína?

Máme jediný prieťah mestom. Pri hoteli Elizabeth je dopravný lievik, ktorý sa v čase dopravných špičiek upcháva. Týka sa to aj starého mostu a ľudí zo Zámostia.   

Radnica navrhuje prekládku Štefánikovej ulice do parku?

Je to nešťastné a k tomu aj veľmi drahé riešenie. Zásah do verejnej zelene,ale áut neubudne. Štát to nezaplatí, lebo ten uprednostňuje dobudovanie obchvatu Trenčína a nie prekládku štátnej cesty v centre.