Trenčín - nový cestný most

Trenčín - nový cestný most pred dokončením zhora

február, marec 2015

marec, 2015

február, 2015