Trenčín - nad centrom mesta

Trenčín - nad centrom mesta

jún 2015

20. jún 2015
posledná noc pred letným slnovratom

Trenčín
júnové popoludnie na fotkách

Trenčín - centrum
mesto pod hradom