Trenčiansky hrad v lete

Trenčiansky hrad - MÁJ 2018

 

HRAD v lete .... aj od južnej strany

august 2017

5. august 2017