Modernizácia železničnej trate v Trenčíne

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne

Fotografie priebežne dopĺňam.

 

Podchod, Opatová

 

Opatová, železničná stanica

 

Opatovský most

 

Opatovská cesta - preložka

 

Podchod, Kubrá

 

Podjazd, Pred poľom

 

Podjazd, Jasná

 

Opatovská,  kruháč

 

Podchod, Billa

 

Trenčín, železničná stanica

 

Mládežnícka ulica

 

Nový železničný most

 

marec, 2015

apríl, 2015

jún, 2015

 

Podjazd, Radlinského

 

Podjazd, Vlárska

 

Podchod, Zlatovce  - Hlavná

 

Uzol Brnianska

 

Podjazd Brnianska

Okružná križovatka ulíc Bratislavská a Brnianska