Mestská časť SEVER - naše cesty a chodníky

Mestská časť SEVER - naše cesty a chodníky

september/október, 2014

 

Inšpirácii na riešenie by sa našlo dosť.