Kubra oslavy

Kubra - oslavy pri príležitosti 750. výročia I. písomnej zmienky o obci

august 2015

29. august 2015