Anketa s kandidátmi na primátora mesta Trenčín : Doprava

Zdroj : MY Trenčín, Petit Press IČO 35790253

Dňa 15. októbra 2018

Uviedli, že


"Ako vyriešiť problémy s dopravou v našom meste? Spýtali sme sa kandidátov na primátora mesta."

Uvádzam tento článok uverejnený v MY Trenčín z pondelka 15. októbra 2018. v skrátenej forme.

A čo píšu ?

Ing. Miloš Mičega, kandidát na primátora v Trenčíne:

Mojou prioritou je odstránenie diskriminácie v parkovaní. V centre mesta je potrebné spoplatnené parkovanie, a preto by malo byť aj naďalej. Obytné územia budem riešiť inými a dostupnejšími formami regulácie. Kto už má kartu, bude ju môcť použiť napr. v centre mesta a pri poliklinike.

Súčasné zóny sú zložité, neprehľadné a s veľkým počtom značiek, preto ich zjednoduším a znížim tento počet. Nedovolím zahusťovanie území novými stavbami, čo spôsobuje problémy v doprave.

Štátu patrí napríklad aj starý most alebo bývalá ODA a iné, kde treba konať okamžite. To je moja priorita a v prípade môjho zvolenia začnem túto situáciu riešiť bezodkladne.

Dôležitou súčasťou je odstraňovanie bariér na našich chodníkoch a komunikáciách. Dostupnosť MHD a tiež zokruhovanie je nevyhnutným riešením, aby okrajové časti mesta boli súčasťou Trenčína.

Musím podotknúť, že na sídlisku JUH v Trenčíne nesmieme dovoliť spoplatnené parkovanie, pokiaľ nie je vyriešené parkovanie pre všetkých občanov.

Nech sa páči, tu je link na celý zverejnený článok :