Galéria

aktualizované jún 2018

TRENČÍN dominanta stredného Považia

História mesta

Trenčín patrí spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na Slovensku. V kronikách sa spomína už v 11. storočí. V zakladacej listine pražského biskupstva z roku 1086 sa spomína provincia Vag na strednom Považí.

Vzhľadom k dobe založenia biskupstva v poslednej tretine 10. storočia, je pravdepodobné, že Trenčiansky hrad bol už koncom 10. a začiatkom 11. storočia sídlom tejto provincie.

 

Súčasnosť

Trenčín je centrom stredného Považia. Rozprestiera sa po oboch brehoch rieky Váh. Svojím strategickým umiestnením je v blízkosti 4 susedných štátov (Rakúsko, Maďarsko a Poľsko cca 125 km a Česko cca 15 km). Je správnym strediskom Trenčianskeho kraja. Ku dňu 1. augusta 2014 mal Trenčín evidovaných k trvalému pobytu 55 419 obyvateľov.